Jeugd Onderwijs & Cultuurfonds (JOC)

Elk kind verdient het deel te nemen aan culturele activiteiten. Voor een aantal kinderen is de kans op deelname hieraan echter minder vanzelfsprekend. Daar wil het JOC graag verandering in brengen.

Van het JOC mag ieder kind meedoen
Voor steeds meer gezinnen zijn de kosten voor deelname aan kunstzinnige of muzische vorming niet langer op te brengen. Met als gevolg dat kinderen het risico lopen buitengesloten te worden. En dat wil het Jeugd Onderwijs en Cultuurfonds (het JOC) graag voorkomen. Door financiƫle middelen beschikbaar te stellen, kan het JOC ook kinderen van financieel minder draagkrachtige ouders een kans bieden op deelname aan culturele activiteiten.

Voor wie is het JOC bedoeld?
Het JOC richt zich primair op schoolgaande kinderen van 4 tot 18 jaar waarvan de ouders of verzorgers minder draagkrachtig zijn. Om deze doelgroep te bereiken zal het JOC nauwe contacten onderhouden met de doecenten. Als minder draagkrachtig gelden ouders of verzorgers die een gezamenlijk inkomen hebben van maximaal 120% van het minimumloon.

Hoe vraagt u een bijdrage van het JOC aan?
Het aanmelden van kinderen voor een bijdrage uit het JOC kan uitsluitend gebeuren door medewerkers in het veld (o.a. door theaterschool Musicool) en alleen voor kinderen woonachtig in Den Helder. Dat wil zeggen professionals (al dan niet betaald) verbonden aan de theaterschool waar de activiteit plaats vindt waarvoor het kind interesse heeft, dan wel door een hulpverlener die bij het kind en/of gezin betrokken is. Theaterschool Musicool of de hulpverlener zal een aanvraag indienen bij het JOC. Na een positieve beoordeling zal het JOC de bijdrage rechtstreeks naar Musicool overmaken.

Voor welke kosten kan een bijdrage worden gevraagd?
Voor maximaal E 225,- kan er een bijdrage gevraagd worden voor kosten ten behoeve van:

  • deelname aan culturele, educatieve activiteiten
  • materialen voor de uitvoering van culturele, educatieve activiteiten, zoals een
    instrument of balletschoenen;
  • de betaling van cursussen met culturele en/of educatieve waarde.

Voor meer informatie of voor het aanvragen van een JOC bijdrage kunt u terecht bij Iwan.